RaoVat24h
Kiến thức Nghị luận xã hội

NLXH – Sự sáng tạo của giời trẻ

Advertisement

SỰ SÁNG TẠO CỦA GIỚI TRẺ  

Xã hội hiện  đại  đòi hỏi con người phải có những phẩm chất phù hợp. Bên cạnh những phẩm chất truyền thống, đã trở thành những hằng số như lòng yêu nước, tinh thần nhân văn, cần cù lao động… thì con người trong xã hội mới cũng cần hình thành nên những phẩm chất mới, để đáp ứng những yêu cầu của thời đại mới. Năng động, sáng tạo vừa là một phẩm chất, vừa là một giá trị của con người hiện nay. Năng động, sáng tạo thể hiện trước hết ở khả năng nắm bắt quy luật của đời sống.
Đời sống luôn vận động và biến đổi không ngừng. Đặc biệt, dưới sự tác động của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ, tốc độ biến đổi của đời sống trong thế kỷ XXI này lại càng nhanh chóng. Một phát minh của ngày hôm qua rất có thể sẽ trở thành lạc hậu trong ngày hôm nay. Tuy nhiên, dù là xã hội nông nghiệp hay xã hội hậu công nghiệp, xã hội thông tin thì sự vận động của đời sống cũng phải tuân theo những quy luật nhất định. Người năng động, sáng tạo chính là người nhận thức và nắm bắt được quy luật, những yêu cầu của đời sống đặt ra. Từ đó, họ có thể đề ra những phương án hành động phù hợp và hiệu quả. 
Năng  động, sáng tạo thể hiện sự chủ động của con người trong mọi hoàn cảnh. Người năng động, sáng tạo là người không chấp nhận sự an phận thủ thường. Họ là những người không chấp nhận sự thụ động trong công việc, luôn tìm cách học hỏi và phát huy những sáng kiến cá nhân. Tính tích cực chủ động được họ phát huy cao độ trong tư duy, trong công việc. Tinh thần năng động, sáng tạo được thể hiện chủ yếu trong học tập, lao động, sản xuất, trong công tác. Không bằng lòng với những lối mòn, người năng động, sáng tạo luôn chủ động tìm cho mình một hướng  đi mới, phù hợp với quy luật của  đời sống, đồng thời đạt hiệu quả cao. Tuy nhiên, cũng cần lưu ý, năng động, sáng tạo không phải là một tố chất bẩm sinh, nó được hình thành trên cơ sở của nhiều yếu tố, trong đó phải kể đến sự trau dồi về học vấn, kiến thức… Năng động, sáng tạo là những giá trị mới, bổ sung, làm giàu cho bảng thang giá trị của con người Việt Nam.

Cần phê phán những người thu động ỉ lại thích hưởng thụ lười suy nghĩ.Họ không những làm mất khả năng sáng tạo của bản thân ma còn là gánh nặng của gia đình va xã hội.Khả năng sáng tạo đều có ở mỗi người vì vậy cần phải đánh thức nó từ những việc làm cụ thể dù là nhỏ nhặt nhất. 
Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468