Forum
Kinh doanh Quản trị tài chính

Tìm hiểu về rủi ro hoạt động

Advertisement

RỦI RO HOẠT ĐỘNG

    Loại rủi ro này xuất phát từ những sự cố trong hệ thống thông tin, hệ thống báo cáo, những quy định giám sát rủi ro nội bộ, những quy trình nội bộ để điều chỉnh kịp thời hoặc việc tuân thủ những chính sách rủi ro. Hiệp ước Basel mới vào tháng 1 năm 2007 định nghĩa rủi ro hoạt động là “rủi ro thua lỗ trực tiếp hoặc gián tiếp do những quy trình nội bộ, nhân lực và hệ thống không thỏa đáng hoặc do những sự kiện bên ngoài.”

   Nếu thiếu việc rà soát và báo cáo rủi ro hiệu quả, những rủi ro quan trọng sẽ bị bỏ qua, không kích thích những điều chinh phù hợp và có thể gây ra những thảm họa. về bản chất, rủi ro hoạt động là rủi ro sự kiện. Có rất nhiều sự kiện có thể gây ra thua lỗ. Bước đầu tiên để giải quyết rủi ro hoạt động là phân loại các sự kiện để làm chuẩn cho quy trình thu thập dữ liệu về tần suất và chi phí sự kiện. Hệ thống phân loại này vẫn còn linh hoạt và các tiêu chuẩn đang hình thành. Sau đây là một bảng phân loại tạm thời chia rủi ro hoạt động theo các tầng lớp khác nhau:

 • Sự cố con người
 • Quy trình
 • Kỹ thuật
 • Công nghệ thông tin

   Sự cố con người nên hiểu theo nghĩa rộng; bao gồm cả thiếu chuyên môn lẫn sự gian lận, sự không tuân thủ những quy trình và chính sách hiện hành.
Tìm hiểu về rủi ro hoạt động

Rủi ro quy trình bao gồm:

 • Những thủ tục và biện pháp kiểm soát báo cáo, theo dõi và quyết đinh không thỏa đáng
 • Những thủ tục xử lý thông tin không hợp lý ví dụ như sai sót trong ghi chép giao dịch hoặc kiểm tra những tài liệu pháp lý
 • Những trục trặc tổ chức
 • Những rủi ro không được phát hiện vượt qua giới hạn
 • Sự kém cỏi trong quản lý theo dõi rủi ro, ví dụ: không tạo ra động cơ để báo cáo rủi ro, không chấp hành các thủ tục và chính sách
 • Trục trặc trong quá trình ghi chép giao dịch
 • Những sai sót kỹ thuật trong hệ thống thông tin hoặc biện pháp quản lý rủi ro.

    Rủi ro kỹ thuật liên quan tới những lỗi trong mô hình, việc thực thi và thiếu những công cụ cần thiết để đo lường rủi ro. Rủi ro công nghệ là những sai sót trong hệ thống thông tin và hỏng hệ thống.

    Rủi ro hoạt động đặt ra những thách thức về dữ liệu và phương pháp. Mô phỏng nó đòi hỏi phải phân loại các sự kiện rủi ro cộng với đánh giá tần suất và hệ quả của chúng, có dữ liệu lịch sử về số lượng những sự kiện đó và tổn thất của chúng. Bên cạnh thống kê; một nguồn khác về rủi ro hoạt động là các chuyên gia, đặt câu hỏi cho các nhà quản lý về những sự kiện có thể, hậu quả tiềm năng của chúng, chi phí bảo hiềm tương ứng với tần suất và chi phí của những sư kiện đó và thu thập dữ liệu từ những tổ chức tương tự

   Quy trình thu thập dữ liệu là bước đầu tiên, sau đó là phân tích dữ liệu và thống kê Chúng giúp tìm ra mối liên hệ giữa các loại rủi rọ hoạt động khác nhau. Ví dụ, khối lượng kinh doanh sẽ khiến cho một vài sự kiện thường xuyên xảy ra hơn. Quy trình kết thúc bằng việc ước lượng những thua lỗ do rủi ro sự kiện trong trường hợp tệ nhất. Theo các quy định hiện hành, rủi ro hoạt động phải chịu chi phí vốn, đòi hỏi mô phỏng phân phối thua lỗ do rủi ro hoạt động.


DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468