RaoVat24h
Excel Office

XÁO TRỘN DỮ LIỆU NGẪU NHIÊN VỚI SORTBY VÀ RANDARRAY

Advertisement
Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xáo trộn dữ liệu ngẫu nhiên với sự kết hợp của hai hàm SORTBY và RANDARRAY.

XÁO TRỘN DỮ LIỆU NGẪU NHIÊN

Ta có danh sách dữ liệu như sau:
Công thức cần thiết để sắp xếp ngẫu nhiên dữ liệu trong trường hợp này là:
=SORTBY(vùng cần sắp xếp,RANDARRAY(COUNTA(vùng cần sắp xếp)))
Ở đây vùng của ta từ ô A2:A12. Thay vào công thức như sau:
=SORTBY(A2:A12,RANDARRAY(COUNTA(A2:A12)))
Kết quả thu được:

GIẢI THÍCH

Đầu tiên, hàm RANDARRAY sẽ trả về một mảng số ngẫu nhiên tùy theo số lượng được điền vào. Kết hợp với hàm đếm COUNTA, kết quả trả về là một dãy 11 số ngẫu nhiên.
Sau khi đã có dãy số, ta đưa vào hàm SORTBY để sắp xếp dữ liệu.

?

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468