Forum
Kinh doanh Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh – Hành vi tổ chức

Advertisement

__________________________________________________________________

Tuổi tác
Quan hệ tuổi tác – kết quả thực hiện công việc: được quan tâm ngày càng nhiều vì :
– Nhiều người tin rằng tuổi càng cao, kết quả thực hiện càng kém.
– Tại nhiều nước, độ tuổi lực lượng lao động ngày càng cao.
Các ưu điểm và nhược điểm của người lớn tuổi:…đọc thêm

__________________________________________________________________

Định nghĩa
Khả năng nhân viên liên quan đến năng lực cá nhân thực hiện các nhiệm vụ ở một vị trí công tác. Thông thường khả năng được đáng giá qua những gì nhân viên có thể làm được trong một tổ chức. Khả năng nhân viên được cấu thành từ 2 yếu tố chính : khả năng tư duy và khả năng hành động…..đọc thêm

__________________________________________________________________

Định nghĩa
Tính cách là phong thái tâm lý cá nhân độc đáo quy định cách thức hành vi cá nhân phản ứng trong môi trường xã hội và hoạt động tổ chức. Tính cách được biểu hiện trong hệ thống thái độ của cá nhân và trong các phẩm chất, ý chí của con người. Một cách đơn giản, tính cách của một cá nhân là sự kết hợp của các đặc điểm tâm lý mà chúng ta sử dụng để phân loại người đó….đọc thêm

__________________________________________________________________

Khái niệm
Những giá trị thể hiện những phán quyết cơ bản về các dạng cụ thể của hành vi hoặc tình trạng cuối cùng là được ưa thích hay không được ưa thích (đối với cá nhân hay xã hội)….đọc thêm

__________________________________________________________________

Định nghĩa
Thái độ là một sự biểu lộ mang tính chất đánh giá (tức gán một ý nghĩa tích cực hoặc tiêu cực) của một người đối với người khác, đối với sự vật, sự kiện. Nó phản ánh sự cảm nhận của một người về một cái gì đó….đọc thêm
__________________________________________________________________

6 Nhận thức  

Khái niệm
Nhận thức được xem là quá trình trong đó cá nhân tổ chức và diễn đạt những ấn tượng mang tính cảm giác để giải thích về môi trường của họ. Tuy nhiên, như đã trình bày, cái mà một người nhận thức có thể là khác biệt rất lớn đối với thế giới khách quan….đọc thêm

__________________________________________________________________

Thuyết quy nguyên nhân (attribution theory)

-Nội dung của lý thuyết.
Một trong những mục tiêu đầu tiên khi tìm hiểu con người là chúng ta luôn cố gắng tìm nguyên nhân đằng sau những hành vi của người khác: hoặc là do tình (nguyên nhân bên trong) hoặc là do cảnh (nguyên nhân bên ngoài)….đọc thêm

__________________________________________________________________

8. Động viên

Khái niệm

Động viên có thể định nghĩa là các tác nhân tâm lý quyết định phương hướng hành vi của cá nhân trong một tổ chức, mức độ nỗ lực của cá nhân, mức độ kiên trì trong việc đối mặt với khó khăn trước mắt. Phương hướng hành vi của cá nhân liên quan đến nhiều hành vi mà cá nhân có thể cam kết thực hiện. Sự kiên trì liên quan đến việc liệu khi đối mặt với khó khăn và trở ngại, con người cố gắn duy trì hoặc từ bỏ….đọc thêm

__________________________________________________________________

1. Thuyết thứ bậc các nhu cầu của con người – A.H.Maslow
Năm nhu cầu của con người:
– Sinh lý: ăn uống, không khí trong lành, giới tính tình dục,…
– An toàn: không bị phương hại đến vật chất và tâm lý, tinh thần.
– Xã hội: yêu và được yêu, tình đồng nghiệp, bằng hữu,… đầy đủ; tham gia hoạt động một nhóm, một tổ chức….đọc thêm

__________________________________________________________________

Khái niệm nhóm
Nhóm là một mô hình tổ chức bao gồm hai hay nhiều cá nhân, tương tác phụ thuộc lẫn nhau nhằm đạt được các mục tiêu cụ thể….đọc thêm

__________________________________________________________________

Các giai đoạn phát triển của đội nhóm
Sự phát triển của nhóm là một quá trình năng động, phần lớn các nhóm đều nằm trong tình trạng liên tục thay đổi. Tuy nhiên, ta có thể chia sự phát triển của nhóm ra làm 5 giai đoạn :…đọc thêm

__________________________________________________________________

Định nghĩa

Quyền lực là khả năng gây ảnh hưởng tới các quyết định cá nhân hay tập thể – Khả năng A phải ảnh hưởng đến hành vi B để B hành động theo mong muốn của A……đọc thêm __________________________________________________________________ 

Lãnh đạo và quyền lực có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Các nhà lãnh đạo sử dụng quyền lực làm phương tiện đạt được mục tiêu của nhóm và quyền lực cũng là phương tiện để đạt được các thành tựu….đọc thêm
__________________________________________________________________ 

1. Quyền lực ép buộc (quyền chế tài) .

Quyền chế tài được hình thành trên cơ sở cưỡng bức người khác. Theo French và Raven, sự sợ hãi chính là cơ sở của quyền lực ép buộc. Người ta phản ứng trước loại quyền lực này do lo sợ về những kết quả tiêu cực có thể xảy ra nếu người ta không tuân theo….đọc thêm 

__________________________________________________________________

15. Xung đột – mâu thuẫn

1. Khái niệm

Xung đột có tồn tại hay không là một vấn đề nhận thức. Nếu không ai nhận thấy xung đột, thì nhìn chung mọi người đồng ý rằng không có xung đột nào xuất hiện….đọc thêm __________________________________________________________________   

Tổng hợp câu hỏi môn hành vi tổ chức

Câu 1.KN hành vi tổ chức là gì? Trình bày các chức năng và tầm quan trọng của môn hành vi tổ chức đối với nhà quản trị? Xác định đối tượng và phương pháp nghiên cứu môn này?
Khái niệm hành vi tổ chức: là hành vi của con người trong tổ chức thông qua nghiên cứu một cách hệ thống về hành vi và thái độ của con người trong mối tương tác giữa cá nhân, nhóm và tổ chức….đọc thêm

 

    

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

Đăng bình luận

(+84) (918) 369.468