RaoVat24h
Kinh doanh Quản trị nhân lực

Xây dựng văn hóa doanh nghiệp – Bài toán phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập?

Advertisement
  
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp

    Hiện nay, dưới sự phát triển của kinh tế xã hội thì việc gắn liền giá trị văn hóa với phát triển kinh doanhđiều kiện cần để đảm bảo cho sự trường tồn của doanh nghiệp đặc biệt trong thời kỳ hội nhập kinh tế thế giới thì văn hóa doanh nghiệp lại càng trở nên quan trọng. Đặc biệt trong  những năm trở lại đây, các doanh nghiệp Việt Nam ngày càng quan tâm đến việc xây dựng và áp dụng văn hóa doanh nghiệp vào hoạt động của mình.

Thế nào là văn hóa doanh nghiệp?

Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về văn hóa doanh nghiệp và trong mỗi doanh nghiệp lại có góc nhìn khác nhau về khái niệm này, có thể nhìn văn hóa doanh nhiệp dưới giác độ như sau:
   Văn hóa doanh nghiệp là toàn bộ các giá trị văn hóa được xây dựng trong suốt quá trình tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, chi phối tình cảm, nếp suy nghĩ và hành vi của mọi thành viên của doanh nghiệp; tạo nên sự khác biệt giữa các doanh nghiệp và được coi là truyền thống riêng của mỗi doanh nghiệp.
Xây dựng văn hoá doanh nghiệp là nhiệm vụ của tất cả mọi người, nhưng trước hết là người lãnh đạo.

 Tại sao cần xây dựng Văn hóa doanh nghiệp?


Rất có thể bạn đọc sẽ để lại thắc mắc? chỉ cần doanh nghiệp bán được nhiều hàng đem lại nhiều doanh thu là được, cần gì phải xay dựng văn hóa doanh nghiệp?
Phần viết này sẽ cho chúng ta câu trả lời: Tại sao cần xây dựng văn hóa doanh nghiệp?
Văn hoá doanh nghiệp có vị trí và vai trò rất quan trọng trong sự phát triển của mỗi doanh nghiệp, bởi bất kỳ một doanh nghiệp nào nếu thiếu đi yếu tố văn hoá thì doanh nghiệp đó khó có thể đứng vững và tồn tại được. Trong khuynh hướng xã hội ngày nay thì các nguồn lực của một doanh nghiệp là con người mà văn hoá doanh nghiệp là cái liên kết và nhân lên nhiều lần các giá trị của từng nguồn lực riêng lẻ. Do vậy, có thể khẳng định văn hoá doanh nghiệp là tài sản vô hình của mỗi doanh nghiệp
Văn hóa doanh nghiệp là tài sản vô hình của doanh nghiệp, góp phần tạo nên sức mạnh lớn lao của doanh nghiệp. Sức mạnh đó được thể hiện ở các khía cạnh sau:

Văn hóa là một công cụ quan trọng và không thể thiếu trong quản lý điều hành 

Bất kể đó là quản lý điều hành một quốc gia, một xã hội, một doanh nghiệp hay một cơ quan … Người ta không thể quản lý điều hành tốt mà không sử dụng công cụ văn hóa. Về mặt khoa học quản trị, việc quản trị một doanh nghiệp hay quản trị một quốc gia đều có những nét tương đồng.
Người ta thường sử dụng “pháp luật” và “văn hóa xã hội” như hai công cụ quan trọng để quản lý một quốc gia. Và cũng tương tự, người ta có thể dùng “nội quy-quy chế” và “văn hóa doanh nghiệp” để quản lý một doanh nghiệp”. Vậy quản lý công ty bằng quy chế và quản lý công ty bằng văn hóa khác nhau như thế nào? Hai cách quản lý này hỗ trợ và kết hợp nhau ra sao? Dùng quy chế để tạo văn hóa, và dùng văn hóa để thực thi quy chế, đây là 2 công cụ quản lý song song và không thể tách rời.

– Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tạo động lực làm việc cho nhân viên

Một khi công ty có một văn hóa mạnh và phù hợp với mục tiêu và chiến lược dài hạn của doanh nghiệp sẽ tạo ra niềm tự hào của nhân viên về doanh nghiệp, từ đó mọi người luôn sống, phấn đấu và chiến đấu hết mình vì mục tiêu chung của doanh nghiệp một cách tự nguyện, giúp cho Lãnh đạo dễ dàng hơn trong công việc quản lý công ty, giúp cho nhân viên thoải mái và chủ động hơn trong việc định hướng cách nghĩ và cách làm của mình

 – Môi trường văn hoá của doanh nghiệp còn có ý nghĩa tác động quyết định đến tinh thần, thái độ, động cơ lao động của các thành viên và việc sử dụng đội ngũ lao động và các yếu tố khác, giúp cho doanh nghiệp trở thành một cộng đồng làm việc trên tinh thần hợp tác, tin cậy, gắn bó, thân thiện và tiến thủ. Trên cơ sở đó hình thành tâm lý chung và lòng tin vào sự thành công của doanh nghiệp. Do đó nó xây dựng một nề nếp văn hoá lành mạnh tiến bộ trong tổ chức, đảm bảo sự phát triển của mỗi cá nhân trong doanh nghiệp, thu hút nhân tài, tăng cường sự gắn bó người lao động, tạo ra khả năng phát triển bền vững, văn hoá doanh nghiệp là tài sản tinh thần của doanh nghiệp và phân biệt doanh nghiệp với các doanh nghiệp khác tạo nên bản sắc (phong thái, sắc thái, nề nếp, tập tục) của doanh nghiệp.
 – Văn hoá của doanh nghiệp giúp nhân viên thấy rõ mục tiêu, định hướng và bản chất công việc mình làm. VHDN còn tạo ra các mối quan hệ tốt đẹp giữa các nhân viên và một môi trường làm việc thoải mái, lành mạnh. VHDN phù hợp giúp nhân viên có cảm giác mình làm công việc có ý nghĩa hãnh diện vì là một thành viên của doanh nghiệp . Điều này càng có ý nghĩa khi tình trạng “chảy máu chất xám” đang phổ biến. Lương và thu nhập chỉ là một phần của động lực làm việc. Khi thu nhập đạt đến một mức nào đó, người ta sẵn sàng đánh đổi chọn mức thu nhập thấp hơn để được làm việc ở một môi trường hoà đồng, thoải mái, được đồng nghiệp tôn trọng.

 -Xây dựng văn hóa doanh nghiệp tạo ra lợi thế cạnh tranh cho doanh nghiệp.

 Lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp được xem xét trên các khía cạnh như: chất lượng sản phẩm, chi phí, sự linh hoạt (trước phản ứng của thị trường), thời gian giao hàng…  Để có được những lợi thế này doanh nghiệp phải có những nguồn lực như nhân lực, tài chính, công nghệ, máy móc, nguyên vật liệu, phương pháp làm việc (phương pháp 5 M: man, money, material, machine, method). Nguồn lực tài chính, máy móc, nguyên vật liệu đóng vai trò lợi thế so sánh với đối thủ cạnh tranh trước khách hàng. Nguồn nhân lực đóng vai trò tham gia toàn bộ quá trình chuyển hoá các nguồn lực khác thành sản phẩm đầu ra.
Vì vậy VHDN có ý nghĩa quan trọng trong việc quyết định tạo ra những lợi thế cạnh tranh như chất lượng sản phẩm, thời gian giao hàng, tác động đến hiệu quả của hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào yếu tố văn hoá doanh nghiệp. Nó ảnh hưởng trực tiếp to lớn đến việc hình thành mục tiêu, chiến lược và chính sách, nó tạo ra tính định hướng có tính chất chiến lược cho bản thân doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo thuận lợi cho việc thực hiện thành công chiến lược đã lựa chọn của doanh nghiệp. Tổng hợp các yếu tố gắn kết, điều phối, kiểm soát, tạo động lực… làm tăng hiệu quả hoạt động và tạo sự khác biệt trên thị trường. Hiệu quả và sự khác biệt sẽ giúp doanh nghiệp cạnh tranh tốt trên thị trường
Đồng thời một doanh nghiệp có bề dày truyển thống văn hóa đặc sắc và bền vững luon có lợi thế cạnh tranh hơn nhưng doanh nghiệp cùng ngành nhưng không xây dựng văn hóa doanh nghiệp một cách nghiêm túc!
Xây dựng văn hóa doanh nghiệp giúp Điều phối và kiểm soát mọi hoạt động 
Văn hóa doanh nghiệp điều phối và kiểm soát hành vi các nhân bằng các câu chuyện, truyền thuyết; các chuẩn mực, thủ tục, quy trình, quy tắc… Khi phải ra một quyết định phức tạp, văn hoá doanh nghiệp giúp ta thu hẹp phạm vi các lựa chọn phải xem xét. 

Văn hóa doanh nghiệp giúp Giảm xung đột trong tổ chức


Văn hóa doanh nghiệp là keo gắn kết các thành viên của doanh nghiệp. Nó giúp các thành viên thống nhất về cách hiểu vấn đề, đánh giá, lựa chọn và định hướng hành động. Khi ta phải đối mặt với xu hướng xung đột lẫn nhau thì văn hoá chính là yếu tố giúp mọi người hoà nhập và thống nhất.

Thực trạng xây dựng Văn hóa doanh nghiệp tại Việt Nam hiện nay


    Như phân tích và đánh giá vai trò của việc xây dựng văn hóa trong doanh nghiệp, chúng ta nhận thấy, việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp là tất yếu khách quan nếu doanh nghiệp đó muốn trường tồn và phát triển trong nền kinh tế thị trường. Nhưng trên thực tế, Các doanh nghiệp Việt Nam nhìn nhận và xây dựng Văn hóa doanh nghiệp như thế nào?
   Một cách tổng quát khách quan, chúng ta thấy văn hoá trong các cơ quan và doanh nghiệp nhà nước ở nước ta còn có những hạn chế nhất định:  Đó là một nền văn hoá được xây dựng trên nền tảng dân trí thấp và phức tạp do những yếu tố khác ảnh hưởng tới; môi trường làm việc có nhiều bất cập dẫn tới có cái nhìn ngắn hạn; chưa có quan niệm đúng đắn về cạnh tranh và hợp tác, làm việc chưa có tính chuyên nghiệp; chưa có sự giao thoa giữa các quan điểm đào tạo cán bộ quản lý do nguồn gốc đào tạo; chưa có cơ chế dùng người, có sự bất cập trong giáo dục đào tạo nên chất lượng chưa cao. Mặt khác văn hoá doanh nghiệp còn bị những yếu tố khác ảnh hưởng tới như: Nền sản xuất nông nghiệp nghèo nàn và ảnh hưởng của tàn dư đế quốc, phong kiến.
   Khởi sắc cho văn hóa doanh nghiệp Việt Nam hiện nay chính là hội nhập kinh tế quốc tế, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn đã và đang chú trọng đến việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp và cũng đã từng bước hoàn thiện. Nhà lãnh đạo đã nhận thức được vai trò của văn hóa doanh nghiệp đối với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Các yếu tố văn hóa chung và riêng đã được áp dụng và nhiều doanh nghiệp thực hiện một cách nghiêm túc. Nhiều Văn hóa doanh nghiệp được xây dựng có áp dụng nét văn hóa đặc sắc của phương tây hoặc Nhật Bản. Đây quả là tín hiệu đáng mừng cho nền kinh tế trẻ Việt Nam.

 Định hướng xây dựng Văn hóa Doanh nghiệp Việt Nam


Nhà lãnh đạo các doanh nghiệp có thể tham khảo mô hình xây dựng văn hóa doanh nghiệp như sau:
1. Tìm hiểu môi trường và các yếu tố ảnh hưởng đến chiến lược doanh nghiệp trong tương lai. Xem xét có yếu tố nào làm thay đổi chiến lược doanh nghiệp trong tương lai.
2. Xác định đâu là giá trị cốt lõi làm cơ sở cho thành công. Đây là bước cơ bản nhất để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Các giá trị cốt lõi phải là các giá trị không phai nhòa theo thời gian và là trái tim và linh hồn của doanh nghiệp.
3. Xây dựng tầm nhìn mà doanh nghiệp sẽ vươn tới. Tầm nhìn chính là bức tranh lý tưởng về doanh nghiệp trong tương lai. Tầm nhìn chính là định hướng để xây dựng văn hoá doanh nghiệp. Có thể doanh nghiệp mà ta mong muốn xây dựng hoàn khác biệt so với doanh nghiệp hiện mình đang có.
4. Đánh giá văn hóa hiện tại và xác định những yếu tố văn hoá nào cần thay đổi. Sự thay đổi hay xây dựng văn hoá doanh nghiệp thường bắt đầu bằng việc đánh giá xem văn hoá hiện tại như thế nào và kết hợp với chiến lược phát triển doanh nghiệp. Đánh giá văn hoá là một việc cực kỳ khó khăn vì văn hoá thường khó thấy và dễ nhầm lẫn về tiêu chí đánh giá. Những ngầm định không nói ra hay không viết ra thì càng khó đánh giá. Thường thì con người hoà mình trong văn hoá và không thấy được sự tồn tại khách quan của nó.
5. Khi chúng ta đã xác định được một văn hoá lý tưởng cho doanh nghiệp mình và cũng đã có sự thấu hiểu về văn hoá đang tồn tại trong doanh nghiệp mình. Lúc này sự tập trung tiếp theo là vào việc làm thế nào để thu hẹp khoảng cách giữa những giá trị chúng ta hiện có và những giá trị chúng ta mong muốn. Các khoảng cách này nên đánh giá theo 4 tiêu chí: phong cách làm việc, ra quyết định, giao tiếp, đối xử.
 6. Xác định vai trò của lãnh đạo trong việc dẫn dắt thay đổi văn hóa. Lãnh đạo đóng vai trò cực kỳ quan trọng cho việc xây dựng văn hoá. Lãnh đạo là người đề xướng và hướng dẫn các nỗ lực thay đổi. Lãnh đạo chịu trách nhiệm xây dựng tầm nhìn, truyền bá cho nhân viên hiểu đúng, tin tưởng và cùng nỗ lực để xây dựng. Lãnh đạo cũng đóng vai trò quan trọng trong việc xua tan những mối lo sợ và thiếu an toàn của nhân viên. 
7. Khi khoảng cách đã được xác định thì việc tiếp theo là soạn thảo một kế hoạch hành động bao gồm các mục tiêu, hoạt động, thời gian, điểm mốc và trách nhiệm cụ thể. Cái gì là ưu tiên? Đâu là chỗ chúng ta cần tập trung nỗ lực? Cần những nguồn lực gì? Ai chịu trách nhiệm về những công việc cụ thể? Thời hạn hoàn thành?
8. Phổ biến nhu cầu thay đổi, kế hoạch hành động và động viên tinh thần, tạo động lực cho sự thay đổi. Sự thay đổi sẽ ảnh hưởng đến đời sống nhân viên. Họ cần được biết sự thay đổi đó đem lại điều tốt đẹp cho họ. Sự động viên, khuyến khích sẽ dễ dàng hơn khi mọi người được biết vai trò của mình là đóng góp và xây dựng tương lai doanh nghiệp.
9. Nhận biết các trở ngại và nguyên nhân từ chối thay đổi và xây dựng các chiến lược để đối phó. Lôi kéo mọi người ra khỏi vùng thoải mái của mình là một công việc rất khó. Vì vậy người lãnh đạo phải khuyến khích, động viên và chỉ cho nhân viên thấy lợi ích của họ tăng lên trong quá trình thay đổi.
10. Thể chế hóa, mô hình hóa và củng cố sự thay đổi văn hóa. Các hành vi, quyết định của lãnh đạo phải thể hiện là mẫu hình cho nhân viên noi theo và phù hợp với mô hình văn hoá đã xây dựng. Trong gia đoạn các hành vi theo mẫu hình lý tướng cần được khuyến khích, động viên. Hệ thống khen thưởng phải được thiết kế phù hợp với mô hình xây dựng văn hoá doanh nghiệp.
11. Tiếp tục đánh giá văn hóa doanh nghiệp và thiết lập các chuẩn mực mới về không ngừng học tập và thay đổi. Văn hoá không phải là bất biến vì vậy khi ta đã xây dựng được một văn hoá phù hợp thì việc quan trọng là liên tục đánh giá và duy trì các giá trị tốt. Truyền bá những giá trị đó cho nhân viên mới.
Tóm lại, xây dựng Văn hóa doanh nghiệp không đơn thuần là liệt kê ra các giá trị mình mong muốn mà đòi hỏi sự nỗ lực của tất cả các thành viên, sự khởi xướng, cổ vũ, động viên của lãnh đạo. Với cách hiểu đúng đắn tổng thể vềVăn hóa doanh nghiệp và với mười một bước cơ bản này sẽ giúp các doanh nghiệp từng bước xây dựng thành công văn hoá cho mình.

Rate this post

DienDan.Edu.Vn

DienDan.Edu.Vn Cám ơn bạn đã quan tâm và rất vui vì bài viết đã đem lại thông tin hữu ích cho bạn.
DienDan.Edu.Vn! là một website với tiêu chí chia sẻ thông tin,... Bạn có thể nhận xét, bổ sung hay yêu cầu hướng dẫn liên quan đến bài viết. Vậy nên đề nghị các bạn cũng không quảng cáo trong comment này ngoại trừ trong chính phần tên của bạn.
Cám ơn.

2.368 Comments

 1. The next time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as a lot as this one. I imply, I do know it was my choice to read, but I truly thought youd have something fascinating to say. All I hear is a bunch of whining about one thing that you could fix for those who werent too busy in search of attention.

  Reply
 2. With havin so much written content do you ever run into any problems of plagorism or copyright violation? My blog has a lot of exclusive content I’ve either written myself or outsourced but it looks like a lot of it is popping it up all over the internet without my authorization. Do you know any solutions to help protect against content from being stolen? I’d definitely appreciate it.

  Reply
 3. Can I just say what a relief to find somebody who truly knows what theyre speaking about on the internet. You definitely know the way to convey a difficulty to mild and make it important. More folks need to read this and perceive this facet of the story. I cant believe youre no more well-liked since you definitely have the gift.

  Reply
 4. Aw, this was a very nice post. In idea I want to put in writing like this additionally – taking time and precise effort to make an excellent article… however what can I say… I procrastinate alot and on no account appear to get something done.

  Reply
 5. https://sites.google.com/view/appfootball
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-شرط-بندی-فوتبال
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-پیش-بینی-فوتبال
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-وان-ایکس-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-فوروارد
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-365
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بتکارت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-تاینی-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-سیب-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-حضرات
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-ولف-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-ریچ-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-تک-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-90
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-جت-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-اس-نود
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-45
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-فوت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-اسپات
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-تتل-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-برو
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-کینگ-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-ای-بی-تی-90
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-بال-90
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بالاگل
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-هات-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-وین-90
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بازی-انفجار
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-ایران-ایکس-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-یاس-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-چی-نود
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-پابلو-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-سیتی
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-منوتوبت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-کمپانی
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-سیگاری-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-لند
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-دیجی-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-اس-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-دنس-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-چیتا-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-لایو-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-سنگین-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-یلماس-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-وین-پارس
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-تک-توپ
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بخت-90
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-پین-باهیس
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بت-وینر
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-مادرید-بت
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-بازی-پوکر
  https://sites.google.com/view/appfootball/دانلود-اپلیکیشن-تخته-نرد

  Reply
 6. Howdy just wanted to give you a quick heads up. The words in your article seem to be running off the screen in Safari. I’m not sure if this is a format issue or something to do with web browser compatibility but I thought I’d post to let you know. The design and style look great though! Hope you get the issue resolved soon. Kudos

  Reply
 7. Someone necessarily assist to make severely articles I might state. That is the very first time I frequented your web page and so far? I surprised with the analysis you made to make this particular publish amazing. Wonderful activity!

  Reply
 8. A formidable share, I simply given this onto a colleague who was doing a bit of evaluation on this. And he the truth is purchased me breakfast because I discovered it for him.. smile. So let me reword that: Thnx for the deal with! But yeah Thnkx for spending the time to debate this, I feel strongly about it and love reading more on this topic. If possible, as you develop into expertise, would you thoughts updating your blog with extra particulars? It is highly useful for me. Massive thumb up for this blog submit!

  Reply
 9. The subsequent time I read a weblog, I hope that it doesnt disappoint me as much as this one. I imply, I know it was my choice to learn, but I really thought youd have something attention-grabbing to say. All I hear is a bunch of whining about something that you possibly can fix in the event you werent too busy looking for attention.

  Reply
 10. Hey there! I know this is kinda off topic but I’d figured I’d ask. Would you be interested in trading links or maybe guest writing a blog post or vice-versa? My blog goes over a lot of the same subjects as yours and I think we could greatly benefit from each other. If you’re interested feel free to send me an e-mail. I look forward to hearing from you! Awesome blog by the way!

  Reply
 11. Heya this is kinda of off topic but I was wanting to know if blogs use WYSIWYG editors or if you have to manually code with HTML. I’m starting a blog soon but have no coding experience so I wanted to get advice from someone with experience. Any help would be enormously appreciated!

  Reply
 12. I’ve been surfing online more than three hours today, yet I never found any interesting article like yours. It is pretty worth enough for me. In my view, if all website owners and bloggers made good content as you did, the net will be a lot more useful than ever before.

  Reply
 13. I have been exploring for a little for any high-quality articles or weblog posts
  on this kind of area . Exploring in Yahoo I at last stumbled
  upon this website. Reading this info So i’m glad to express that
  I have an incredibly just right uncanny feeling I discovered exactly what I needed.
  I so much definitely will make sure to don?t overlook this
  website and provides it a look on a relentless basis.

  Reply
 14. The other day, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if
  it can survive a 30 foot drop, just so she can be a youtube sensation. My iPad is now destroyed and she has 83 views.

  I know this is totally off topic but I had
  to share it with someone!

  Reply
 15. https://blog.poltava.to/edtk/307/
  http://agroprom-center.com/ru/
  https://poltava.to/news/39737/
  https://agropravda.com/news/chimiya-dla-pochvy/4781-orakul-kolofermin–novejshaja-razrabotka-ot-gruppy-kompanij-dolina
  https://kp.ua/life/601629-kalendar-ohorodnyka-kohda-y-kakuui-rassadu-vysevat
  https://rabota.ua/ua/company878554
  https://www.work.ua/jobs/by-company/141597/
  https://poltava.to/news/46187/
  https://hectare.ua/internet-magazin/product/view/microdobryva/266
  https://poltava.to/news/60487/
  https://altra.com.ua/vympel-2-5-l/
  https://rabota.ua/company878554
  https://www.sitelike.org/similar/fermer-centr.com/
  https://bizontech.ua/about/partners
  https://poltava.to/news/50227/
  https://fermery.com.ua/preparat-dlya-obrabotki-semyan-vympel-k/
  http://agrocenter.com.ua/about-company/partners/manufacturers/dolina
  https://poltava.to/news/50284/
  https://agropravda.com/news/chimia-dla-rasteniy/7520-v-ukraine-sozdan-unikalnyj-preparat-dlja-rosta-paslenovyh
  https://poltava.to/news/50881/
  https://agroincom.com.ua/p1116371473-orakul-braman-multikompleks.html
  https://poltava.to/news/51137/
  https://www.work.ua/en/jobs/by-company/141597/
  https://bizontech.ua/ru/about/partners
  https://poltava.to/news/51288/
  https://www.work.ua/ru/jobs/by-company/141597/
  https://poltava.to/project/5758/
  https://poltava.to/news/54422/
  https://poltava.to/news/59508/
  https://poltava.to/news/55871/
  https://jahforum.net/topic/76672-?jago-hhitch-seeds-orange-ice-cream-cake-f1?ice-cream-cake-x-sunset-sherbet-bx1-regular?-mimosa-f1-regular?/
  https://websitelists.in/website-list-114.html
  https://poltava.to/news/55923/
  https://poltava.to/news/57350/
  https://agromag.kiev.ua/product/orakul-multikompleks/
  https://poltava.to/news/57408/
  https://ukragropartnyor.com.ua/p1386639428-umyagchitel-vody-auditor.html
  https://uk.wikipedia.org/wiki/Долина_(група_компаній)
  https://poltava.to/news/60408/
  https://ukragropartnyor.com.ua/p1386827087-regulyator-rosta-baklan.html
  https://poltava.to/news/14779/
  https://poltava.to/news/60737/
  https://aztorg.com.ua/ru/products/superzmochuvach-prilipach-pakt
  https://korrespondent.net/business/companies/3684187-novoe-pokolenye-stymuliatorov-rosta-rastenyi-vympel-2
  https://poltava.to/news/61406/
  https://www.pesticidy.ru/registrant/dolina
  https://poltava.to/news/7646/
  https://poltava.to/photo/264/
  https://tda-shop.com.ua/ua/p961254903-orakul-kolafermin-bora.html
  https://aztorg.com.ua/ru/products/prilipach-adyutant
  https://poltava.to/photo/753/
  https://polevik.com.ua/p989404100-stimulyator-rosta-rastenij.html
  https://app.agro-online.com/37379/details/
  https://poltava.to/project/6040/
  https://agropravda.com/news/chimia-dla-rasteniy/8285-kak-zashitit-i-priumnozhit-budushij-urozhaj-uzhe-osenju
  https://biz.liga.net/all/all/novosti/kak-uvelichit-pribylnost-vyraschivaya-selhozproduktsiyu
  https://poltava.to/project/749/
  https://ua.kompass.com/c/долина-центр-тов/ua1706630/
  https://poltava.to/project/glinsk/
  https://aztorg.com.ua/ru/products/stimulyator-rostu-roslin-vimpel-2
  https://botanik-pro.com.ua/p710040666-stimulyator-rosta-rastenij.html
  https://agropravda.com/news/novye-technologii/9390-ozimyj-podsolnechnik-i-kukuruza-stanut-realnostju-blagodarja-preparatu-ot-gk-dolina
  https://agpt.com.ua/
  https://www.hlr.ua/otrasly/himiya-i-stroitelstvo-1
  https://agpt.com.ua/about_us/
  https://poltava.to/news/53742/
  https://agpt.com.ua/en/
  https://poltava.to/news/19435/
  https://agpt.com.ua/en/about_us/
  https://agroxim-globino.com.ua/p/830024969-orakul-fosfor-kolofermin-fosforu-udobrenie/
  https://ua.kompass.com/a/вещества-регуляторы-роста-растении/22330/
  https://agpt.com.ua/ua/about_us/
  https://botanik-pro.com.ua/ua/p710040666-stimulyator-rosta-rastenij.html
  https://ua.kompass.com/a/удобрения-с-микроэлементами-микроудобрения/2226023/
  https://agpt.com.ua/ua/
  https://poltava.to/news/54946/
  https://ua.kompass.com/a/химические-продукты-для-удобрении-и-фитосанитарии/22240/
  https://poltava.to/news/49192/
  https://agrotm.km.ua/
  https://agrotm.km.ua/about_us/
  https://ua.kompass.com/s/химия-фармацевтика-пластмассы/04/r/луганская-обл/ua_ua09/
  https://agro-brand-shop.com.ua/p1039656568-stimulyator-rosta-vympel.html
  https://agrotm.km.ua/en/
  https://poltava.to/news/60716/
  https://rostok-agro.com/
  https://cmsmagazine.ru/instrument/webmanager-pro/projects/
  https://agrotm.km.ua/en/about_us/
  https://poltava.to/news/39284/
  http://store.rostok-agro.com/
  https://agrotm.km.ua/ua/
  https://poltava.to/news/34477/
  https://agrotm.km.ua/ua/about_us/
  https://news.finance.ua/ua/news/-/349275/ye-mozhlyvist-dobre-zarobyty-silgospvyrobnykam
  https://ubr.ua/ukraine-and-world/society/kak-zarabotat-na-vyrashchivanii-soi-3847602
  https://dolagro.ee/et/meist/
  https://poltava.to/news/38299/
  https://www.work.ua/en/jobs/2844661/
  https://dolagro.lv/about/
  https://greengold.com.ua/p911960913-mikrodobrivo-orakul-kolofermin.html
  https://biz.liga.net/all/all/novosti/kak-garantirovanno-poluchit-pribyl-v-selskom-khozyaystve
  https://korrespondent.net/business/companies/3956845-novaia-tekhnolohyia-ot-hk-dolyna-perevorot-v-sovremennoi-ahronomyy
  https://poltava.to/news/61173/
  https://find-job.com.ua/job/261437-agronom-konsultant-regionalnyy-ekspert-po-agronomicheskomu-soprovozhdeniyu/
  https://agroscience.com.ua/board/24686/stimulyator-rostu-roslin-vimpel
  https://rabota.ua/company878554/vacancy8002543
  https://agroscience.com.ua/board/24687/helatni-mikrodobriva-orakul
  https://agropravda.com/news/chimia-dla-rasteniy/6273-novoe-pokolenie-udobrenij-dlja-listovyh-podkormok-nabiraet-populjarnost
  https://agroscience.com.ua/board/25726/ukrayinska-grupa-kompaniy-dolina-viroblyaie-i-realizuie-visokoefektivni-ekologichno
  https://rabota.ua/company878554/vacancy8396760
  https://news.finance.ua/ru/news/-/349275/est-vozmozhnost-horosho-zarabotat-selhozproizvoditelyam
  https://rabota.ua/company878554/vacancy8510019
  http://rada.com.ua/rus/catalog/59279/
  https://poltava.to/news/7409/
  https://rabota.ua/ua/company878554/vacancy8396760
  https://agross.biz/products/orakul-multikompleks
  https://rabota.ua/ua/company878554/vacancy8510019
  http://z-city.com.ua/стимуляторы-и-удобрения-только-качес-04.12.2017
  https://finance.ua/ru/org/-/ua/others/dc
  https://www.work.ua/jobs/4219880/
  https://gre4ka.info/suspilstvo/27280-stymuliatory-ta-dobryva-tilky-iakisni-ta-perevireni
  https://finance.ua/ru/org/-/ua/others/dc/news
  https://poltava.to/news/28880/
  https://finance.ua/ua/org/-/ua/others/dc
  https://poltava.to/news/9161/
  https://aztorg.com.ua/products/stabilizator-pn-referi
  https://news.finance.ua/ua/news/-/427961/yak-zahystyty-sonyashnyk-vid-nestachi-vology-i-otrymaty-horoshyj-urozhaj
  https://aztorg.com.ua/products/prilipach-adyutant
  https://agropravda.com/forum/topic100-regulyatory-rosta-rastenii-i-mikroudobreniya.html
  https://dostup.pravda.com.ua/request/zasidannia_dieputatskikh_komisii
  https://agropravda.com/news/agrobiznes-life/16306-ctimuljator-urozhajnosti-i-saharistosti-svekly-sweetlips–novyj-instrument-dlja-saharno
  http://zakladka.org.ua/category-10,17.html
  https://dostup.pravda.com.ua/request/zasidannia_dieputatskikh_komisii?unfold=1
  https://dostup.pravda.com.ua/request/zvit_dieputata
  https://agronomok.com.ua/template/information/manufacturer.php?manufacturer=67
  https://poltava.to/news/11280/
  http://journalagroeco.org.ua/article/view/234468
  https://poltava.to/news/11815/
  http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/118868
  http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/136324
  https://poltava.to/news/14875/
  https://besthostingprice.com/top-domain-list-982
  http://pb.pdatu.edu.ua/article/view/150895
  https://poltava.to/news/15447/
  http://onemorehealth.blogspot.com/
  https://poltava.to/news/15576/
  https://poltava.to/news/17548/
  http://ua.pravda-sotrudnikov.com/catalog/lugansk/proizvoditeli-i-postavshhiki/selskoe-hozyaystvo
  https://poltava.to/news/19100/
  http://ua.pravda-sotrudnikov.com/catalog/proizvoditeli-i-postavshhiki/himicheskaja-promyshlennos?page=12
  https://poltava.to/news/26533/
  http://ua.pravda-sotrudnikov.com/catalog/proizvoditeli-i-postavshhiki/selskoe-hozyaystvo?page=21

  https://1-ua.net/

  Reply
 16. Yesterday, while I was at work, my cousin stole my iphone and tested to see if it can survive a forty foot drop, just so she can be a youtube sensation. My apple ipad is now broken and she has 83 views. I know this is totally off topic but I had to share it with someone!

  Reply
 17. Do you have a spam issue on this website; I also am a blogger, and I was curious about your situation; many of us have developed some nice practices and we are looking to swap strategies with other folks, be sure to shoot me an e-mail if interested.

  Reply

Đăng bình luận

(+84) (901) 369.468